Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Hülya Kodan

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Buket Daştan
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu