Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Özkan Dayı

Bölüm Başkan Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Serdar Göktaş
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu