Yüksekokul Müdürü Vekili Doktor Öğretim Üyesi Ümit Girgel

Yüksekokul Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Üyesi Nesrin Ecem Bayram
Yüksekokul Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Arzu Çimen

Yüksekokul Sekreteri Nurullah Tarıkulu
Yüksekokul Yönetim Kurulu Yüksekokul Kurulu