Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Yahya Yasin Yılmaz
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu