Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Nesrin Ecem Bayram

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mustafa Onur Yüzer
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu