Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan
Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu