Yönerge Değişiklikleri
Üniversitemiz Senatosunun 26.11.2018 tarih ve 2018/152 sayılı oturumunda kabul edilen Çift Anadal ve Yandal Programları Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

Üniversitemiz Senatosunun 26.11.2018 tarih ve 2018/152 sayılı oturumunda değişikliği kabul edilen Mazeret Sınavı İşlemleri Yönergesi karşılaştırma cetveli için tıklayınız. (Yönergenin son hali için tıklayınız.)