Yönerge Değişiklikleri
Üniversitemiz Senatosunun 28.8.2018 tarih ve 2018/102 sayılı oturumunda aşağıdaki değişiklikler kabul edilmiştir.

-- Bayburt Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Zorunlu Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi karşılaştırma cetveli için tıklayınız.
Yönergenin son hali için tıklayınız.