YKS Ek Yerleştirme- İlahiyat Lisans Tamamlama - DGS Mazaretli Üniversite Kayıtları

10/10/2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2018 YKS Ek Yerleştirme, İlahiyat Lisans Tamamlama ve 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına karar verilmiştir. Kayıt işlemleri Öğrenci işleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER
 

YKS Ek Yerleştirme:

1- Mazeretini gösterir belge,
2-Şahsen veya vekaletname ile yapılacak kayıt işlemleri için adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı ile müraacat etmesi gerekmektedir.(başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz, gerekli kontroller yapıldıktan sonra belgeler öğrenciye iade edilecektir).

İlk ve Acil Yardım Programı Kayıt İşlemleri şahsen yapılacak olup gerekli adımlar aşağıdadır;

1) Devlet hastanelerinden veya üniversite hastanelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları (Öğrencinin boy ve kilosunun sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.)

2) Program gereği 2. sınıfta araç kullanmalarının zorunlu olması nedeniyle 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla17 yaşını tamamlamış olmaları;

3) Erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak;

4) Kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğine sahip olmaları gerekmektedir.

5) Adayın mezun olduğu liseden aldığı diplomanın ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz, gerekli kontroller yapıldıktan sonra belgeler öğrenciye iade edilecektir) .

* ÖSYS Kılavuzu Özel Şartlar Bkz. 233 koşulundaki şartları sağlamayan öğrencilerin kaydı yapılmayacaktır.


2018 DGS:

* Mazeretini gösterir belge,
Önlisans Diploması (Adayın mezun olduğu Önlisans programından aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı. Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz)  

* Başarı Durum Belgesi (Transkript)
* Ders İçeriklerini gösteren belge


İlahiyat Lisans Tamamlama:

* Mazeretini gösterir belge,
* Önlisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi 
* Başarı Durum Belgesi (Transkript) 
* 1 adet vesikalık fotoğraf
* Kimlik belgesi fotokopisi