Yazı İşleri ve Sekreterya

Yazı İşleri birimi görevleri şunlardır;
 
a) Üniversitemiz rektörlüğü ve diğer birimlerinden gelen evrakı kayıtlara alarak almak, ilgili şubelere dağıtımını sağlamak,
b) Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak,
c) Başkanlıktan çıkan evrakların kayıtlara alınarak gönderilmesini sağlamak,
d) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.