Yayın Komisyonu

YAYIN KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK   Başkan
  Prof. Dr. Hanefi BAYRAKTAR   Üye
  Prof. Dr. Bener GÜNGÖR   Üye