Yatay Geçiş

Yatay Geçiş Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 
Üniversitede veya diğer bir yükseköğretim kurumunda, eşdeğer bir lisansüstü programda en az bir yarıyıl okumuş ve almış olduğu tüm dersleri başarı ile tamamlamış öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla ve akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde başvuru yapabilir.
 
Gerekli görüldüğü taktirde, müracaat ettiği programa intibakı için ek dersler aldırılabilir.
 
Yatay geçiş yolu ile alınacak öğrenci sayıları ve başvuru bilgileri yarıyıl başlamadan önce ilan edilir.
 
Yatay geçiş işlemi, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir