Yabancı Diller

Yabancı Diller Bölümü öğrencilerimizin yabancı dilde okuma ve dinleme becerilerinin yanında sözlü ve yazılı iletişim becerilerini de kazanmalarına ve geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaç edinmektedir. Bu amaca ulaşmak için Bayburt Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün bir diğer misyonu yabancı dil öğretiminde en güncel yaklaşımların, en etkili yöntemlerin, tekniklerin ve ekipmanların kullanıldığı; öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ve öğrencilerin sosyal gelişimlerine olanak sağlayan bir eğitim ortamı yaratmaktır.

Bölümümüz Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin, Avrupa Birliği Ortak Dil Yeterlik Çerçevesi (CEFR-Common European Framework) esas alınarak “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” tarafından mezuniyet için öngörülen yabancı dil düzeylerine ulaşmalarını sağlayacak eğitim-öğretim ve müfredat geliştirme faaliyetleri ile sınav uygulamalarını yürütmektedir.

Üniversitemiz öğrencilerinin katılmakla yükümlü oldukları Ortak zorunlu yabancı dil (İngilizce) dersleri için planlanan müfredat Avrupa Birliği Ortak Dil Yeterlik Çerçevesi’ne (CEFR-Common European Framework) göre “temel düzeyde dil kullanımı”nı ifade eden A1 düzeyindedir.