2018-2019 Bahar Yarıyılı Sınavları
Vize Sınavı:  Yabancı Dil II dersi vize sınavı 16.03.2019, saat 11:00 de yapılacaktır. Vize sınavı uzaktan eğitim sisteminde yer alan ilk 7 üniteden yapılacaktır. Sınav çoktan seçmeli test formatında olup, 20 sorudan oluşur.  

Final Sınavı: Yabancı Dil II dersi final sınavı 15.05.2019, saat 09:00 da yapılacaktır. Final sınavı uzaktan eğitim sisteminde yer alan son 7 ünite konuları ağırlıklı olarak yapılacaktır. Sınav çoktan seçmeli test formatında olup, 20 sorudan oluşur.  

Bütünleme Sınavı: Yabancı Dil II Bütünleme sınavı  27.05.2019, saat 11:00 de yapılacaktır. Sınav uzaktan eğitim sisteminde yer alan 14 üniteden yapılacaktır. Sınav çoktan seçmeli test formatında olup, 20 sorudan oluşur.