Vize Sınav Tarihi ve Konular
Yabancı Dil I dersi Sınavı 11.10.2018, saat 13:00 te yapılacaktır. Vize sınavı uzaktan eğitim sisteminde yer alan ilk 7 üniteden yapılacaktır. Sınav çoktan seçmeli test formatında olup, 20 sorudan oluşur.