Uzmanlık Alan Dersi

Danışmanları tarafından lisansüstü öğrencilere; bilgi, görgü ve deneyimlerin aktarıldığı, bilimsel ve etik kurallara uygun çalışma disiplininin kazandırıldığı ve tez çalışmasına yönelik her türlü rehberliğin yapıldığı teorik ve kredisiz bir derstir.
 
Danışman öğretim elemanının aktif olarak katıldığı ve lisansüstü öğrencisinin almakla yükümlü olduğu haftalık ders programında günü, yeri ve saati belirlenmiş kuramsal bir derstir.
 
Her dönem başında ders kaydı/kayıt yenileme işlemini yerine getirmeyen öğrenciler için uzmanlık alan dersi açılmaz.
 
Uzmanlık alan dersi; haftalık 6 kredi saat olup, öğretim üyesinin danışman olarak atanmasıyla başlar, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere kesintisiz olarak öğrencinin öğrenim süresi bitimine kadar devam eder... Güz yarıyılında kaydolan öğrenciler için Bahar yarıyılı başlangıcına kadar, Bahar yarıyılında kaydolan öğrenciler için Güz yarıyılı başlangıcına kadar... 
 
Uzmanlık Alan Dersi, ders programında yeri olmasına rağmen sınav programında yeri yoktur yani sınav yüküne dâhil değildir. Başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.