Üniversitemiz Personeli Sağlık Taramasından Geçti
        6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 14 ' ncü maddesi gereğince üniversitemizin Akademisyen, memur ve işçileri mobil sağlık tarama aracında tetkikleri alınıp akabinde İşyeri hekimleri tarafından muayene edildi.
          Çalışanların sağlık gözetimlerinin yapılmasının zorunlu olmasına binaen İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti veren özel bir firmadan hizmet alımı yolu  ile  30.10.2018-16.11.2018 tarihleri arasında Mobil Sağlık Tarama arcı ile tüm personelin hemogram, akciğer grafisi, eşelli göz muayenesi ve solunum fonksiyon testleri dedekorkut ve baberti külliyelerinde yapıldı. Sağlık tetkik sonuçlarının alınmasına müteakip 20.11.2018- 25.12.2018 tarihleri arasında da Dedekorkut Külliyesi Sağlık biriminde İşyeri Hekimleri tarafından tüm personelin periyodik muayeneleri yapılarak sağlık gözetim işlemleri tamamlandı.

          İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü olarak bu ve bunun gibi çalışmalarla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ki yasal zorunlukları yerine getirerek çalışanlarımız ve öğrencilerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunmaları ayrıca güvenlik kültürünün kurumumuzda gelişmesi ve farkındalıkların artması konusunda gayretlerimiz devam edecektir.