Doktor Öğretim Üyesi Ümit Girgel

"Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek Lens culinaris Medic Genotiplerinde Ekim Sıklığının Verim ve Verim Unsurları Üzerine Bir Araştırma", Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Abdulkadir Tanrıkulu, Murat Canbolat, Gülay Zulkadir, Harran Journal of Agricultural And Food Science, 2015

"Determination of Yield and Yield Components of Various Winter Lentil Genotypes (Lens culinaris Medic.) in Kahramanmaras Conditions", Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Gülay Zulkadir, Ökkeş Akın Boylu, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri, 2014

"Determination of Relationships Between Yield Components in Bean by Using Path Coefficient Analysis", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Bahri Özsisli, Ümit Girgel, Greener Journal of Agricultural Sciences, 2013

"F1 ve F2 Düzeylerindeki Melez Bezelye Varyetelerinin Fenolojik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon Katsayısı Analizi ile Belirlenmesi", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Hatice Çokkızgın, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Bayburt Koşullarında Yetiştirilen Farklı Bezelye Genotiplerinde Fenolojik Özellikler, Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Hatice Çokkızgın, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Bayburt Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen Bazı Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bazı Morfolojik ve Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Melez Arpa Genotiplerinin Belirlenmesi", Mustafa Çölkesen, Alihan Çokkızgın, Cengiz Yürürdurmaz, Ümit Girgel, (10.10.2013-13.10.2013), 10.tarla Bitkileri Kongresi, 2013

"Farklı İklim Koşullarında Değişik Fasulye Çeşitlerinin Phaseolus vulgaris L Bitkisel Ve Tarımsal Ozelliklerinin Belirlenmesi", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Bahri Özsisli, Ümit Girgel, (09.05.2011-12.05.2011), Gap Vı.tarım Kongresi, 2011

"Kahramanmaraş Göksun ve Darende Koşullarında Fasulye Çeşitlerinin Phaseolus vulgaris L Fenolojik Dönemleri ile Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Bahri Özsisli, Ümit Girgel, (12.10.2011-15.10.2011), Ix.tarla Bitkileri Kongresi, 2011

"Yabani Bezelye Pisum sativum L ssp elatius ve P Sativum L ssp sativum Tohumlarında Dormansi nin Kırılması", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Ümit Girgel, Gülay Zulkadir, Mustafa Güneş, Cemil Polat, İlker Aydoğdu (07.10.2015-10.10.2015), 11.tarla Bitkileri Kongresi, 2015

"Çevre Kosullarının Fasulye PHASEOLUS VULGARİS Çeşitlerinde Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri", Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Bahri Özsisli, Ümit Girgel, (12.09.2012-14.09.2012), 9. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu, 2012

"Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Bezelyede Pisum sativum L Tane Verimi ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkisi", Mustafa Çölkesen, Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, (25.06.2007-27.06.2007), Vıı Tarla Bitkileri Kongresi, 2007

"Kahramanmaraş Koşullarında Yabani ve Bazı Kültür Bezelye Genotiplerinin Agronomik Özelliklerinin Belirlenmesi", Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, (07.10.2015-10.10.2015), 11.tarla Bitkileri Kongresi, 2015

"Fasulye Phaseolus vulgaris L Çeşit ve Yerel Populasyonlarında Verim İle Verim Öğelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Alihan Çokkızgın, Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, Leyla İdikut, Gülay Zulkadir, Çevik Yakup (19.10.2014-23.10.2014), 5.türkiye Tohumculuk Kongresi, 2014

"F1 Ve F2 DüzeylerindekiMelez Bezelye Varyetelerinin Fenolojik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Korelasyon KatsayısıAnalizi İle Belirlenmesi", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Hatice Çokkızgın, (27.10.2017-29.10.2017), e 1stınternational Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity (otbiyosem), 2017

"Bazı Bezelye Genotiplerinin Fenolojik ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi", Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, (05.10.2016-08.10.2016), Ulusal Tarım Kongresi, 2016

"Bayburt Koşullarında Yetiştirilen Farklı Bezelye Genotiplerinde Fenolojik Özellikler, Verim ve Verim Bileşenlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, Hatice Çokkızgın, (27.10.2017-29.10.2017), 1st International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity(otbiyosem), 2017

"Propolis: Edible Coating", Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Nesrin Ecem Bayram, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Investigation of Broomrape (Orobanche spp.) effects on the morphological and agronomic characteristics of Chickpeas (Cicer arietinum L.) in the Eastern Mediterranean region", Tamer Üstüner, Ümit Girgel, (26.10.2017-29.10.2017), Internatıonal Conference on Scıence And Educatıon, 2017

"Bazı Doğal PopülasyonVe Kültür Bezelye Genotiplerinin Yağ Asidi Kompozisyonlarının Belirlenmesi ÜzerineBir Araştırma", Ümit Girgel, Mustafa Çölkesen, (27.10.2017-29.10.2017), 1st Internationalsymposium on Organic Agriculture And Biodiversity (otbiyosem), 2017

"Bayburt Koşullarında Organik Olarak Yetiştirilen Bazı Yerel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinin Bitkisel ve Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Mustafa Çölkesen, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt, 2017

"Does propolis production in Turkey meet the consumer demand?", Nesrin Ecem Bayram, Sinan Bayram, Mustafa Onur Yüzer, Ümit Girgel, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2

"Tahıl Teknolojisi ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıdalarda Temel İşlemler - ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Fermantasyon Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Fermentasyon Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Beslenme ve Diyetetik", Önlisans, Türkçe, 3

"İçecek Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Tahıl Teknolojisi -ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıdalarda Temel İşlemler ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Hijyen ve Sanitasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Yazışma Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Tahıl Teknlojisi ı", Önlisans, Türkçe, 3

"Apiterapi", Önlisans, Türkçe, 3

"Gıdalarda Temel İşlemler ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Kalite Güvence Standartları", Önlisans, Türkçe, 2

"Tahıl Teknolojisi ıı", Önlisans, Türkçe, 3

"Kalite Yönetim Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Tarla Bitkileri Fizyolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Danışmanlık", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Yemeklik Tane Baklagillerin Tohumluk Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Katkı Maddeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Fonksiyonel Gıda Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Baklagil Çiçeklenme Biyolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Hijyen ve Sanitasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Yemeklik Baklagillrin Özel Yetiştiriciliği ve Islahı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Komisyon Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Bşk."

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Kahramanmaraş koşullarında bazı kültür ve yabani bezelye çeşitlerinin agronomik ve biyolojik özelliklerinin belirlenmesi", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 10.12.2010-10.12.2012

"Kahramanmaraş koşullarında bolero bezelye Pisum sativum L çeşidinde ekim sıklığında verim özelliklerine etkisi üzerine bir araştırma", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.02.2005-12.02.2006

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Yardımcı Doçent Bayburt Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2006 - 2013 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri (dr), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
2003 - 2006 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri (yl) (tezli), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
1991 - 1995 Lisans Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi