Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı Ögrenci Bursları Duyurusu

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı, Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, aşağıdaki altı madde çerçevesinde burs vermektedir.

 

Madde 1

Burslara başvurabilmek için, adayın:

  • Birinci yıldan başlayarak her sınıfın her döneminde bütün derslerinden bütünlemeye kalmadan geçmiş olması,
  • Ekonomi grubu derslerinin ve genel not ortalamasının en az 80 olması,
  • Disiplin cezası almamış olması,
  • Üniversite “harç kredisi” dışında herhangi bir resmi ya da özel kurumdan burs alıyor olmaması,
  • Bu koşulların belgelenmiş olması, gereklidir.

 

Madde 2

  • Bursiyerler, ilgili fakültelerin İktisat Bölüm Başkanlıklarınca gösterilecek 2. sınıf öğrencisi 2’şer aday arasından, Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir.
  • Bursların ilgili fakülteler arasında dengeli dağılımına özen gösterilir.
  • Bursların sayısı ve tutarı her yıl için Vakıf Yönetim Kurulu’nun Haziran ayında yapacağı bir toplantıda belirlenir.

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında verilecek ek burs sayısı 20, aylık burs tutarı 460 TL’dir.

 

Madde 3

Burs işleri, Vakıf Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir Burs Komitesi tarafından yürütülür.

 

 

Madde 4

Burslar, Eylül-Mayıs döneminde 9 ay süresince aylık olarak ödenir.

 

Madde 5

  • Burslar, ilke olarak, bursiyer öğrencinin lisans öğrenimi sonuna kadar sürer. Bu süre içinde 1. Madde koşullarından herhangi birini sağlamayanların bursları kesilir.
  • İstisnai durumlarda, lisans-sonrası öğrenim için de burs vermeye devam edilebilir.

 

 

Madde 6

İlgili fakültelerin iktisat bölüm başkanlıkları, burs almakta olanların burs koşullarını sağladığını ve yeni bursiyer adaylarını, Ekim ayının 3. haftası başına kadar Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı Başkanlığı’na yazılı olarak bildirirler.

 

 

2018-2019 eğitim-öğretim yılında bursiyer adaylarının son bildirim tarihi 16 Ekim 2018’dir.