Doktor Öğretim Üyesi Turgay Kabak

"Mustafa Necati Sepetçioğlu’xxnun Sabır Ağacı Roman Serisinde Kült ve Sembol Olarak Ağaç", Kürşad Kara, Turgay Kabak, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2019

"Mut İlçesi Hacıahmetli Köyü Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme", Turgay Kabak, Karadeniz, 2018

"Dede Korkut’ta Aşk", Turgay Kabak, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Yerel Mutfaktan Ulusal Mutfağa Kuymak’ın Seyrinin Kültür Endüstrisi Açısından İncelenmesi", Turgay Kabak, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"Rize İli’nde Ölüm Etrafında Gelişen Halk İnanışları", Turgay Kabak, Palimpsest International Journal For Linguistic, Literary And Cultural Research, 2018

"Toplumsal Ekoloji Bağlamında Türklerin Doğa ile İlişkilerine Genel Bir Bakış: Mandıra Filozofu Filminin Düşündürdükleri", Turgay Kabak, Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (teke), 2018

"Dadaloğlu’nun Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım", Turgay Kabak, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018

"Bağdat’tan Görele’ye Mektuplar (Esir Abdülhamid’in Anıları 1895-1966)", Turgay Kabak, Karadeniz Araştırmaları, 2017

"Trabzon-Arsin İlçesi Düğün Adetleri", Turgay Kabak, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2017

"Giresun da 1980’lerde Bir Katliamın Destanı: Arkaplanı ve İncelemesi", Mevlüt Kaya, Turgay Kabak, Uluslarası Haradeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2016

"Trabzon Kent Kültürünün Mekansal Hafızasına Bir Örnek: Tarihi Kalkanoğlu Pilavı", Turgay Kabak, Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2015

"Gürcüler ve İslam Öncesi Türkler", Turgay Kabak, Karadeniz Araştırmaları, 2014

"Şamanizmden Aleviliğe Dini Ritüellerde Rakı ile Kımızın İşlev ve Önemi", Turgay Kabak, Karadeniz, 2012

"“Nasreddin Hoca Fıkralarında Türk Mitolojisinin ve Halk İnanışlarının İzleri”", Turgay Kabak, Karadeniz, 2012

"“Silifke Halk İnanış ve Uygulamalarında Çarşamba Gününün Yeri ve Önemi”", Turgay Kabak, Karadeniz, 2011

"Nevşehir-Derinkuyu İlçesi’nde Doğum İle İlgili İnanış ve Uygulamalar", Turgay Kabak, (16.11.2011-19.11.2011), I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2011

"Rize Yöresindeki Obur ve Cadı ile İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Turgay Kabak, (02.06.2016-04.06.2016), Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2016

"Giresun Yöresi Geleneksel Mutfak Kültürü Üzerine Bazı Tespitler", Turgay Kabak, (21.06.2019-23.06.2019), 2. Uluslararası Dergi Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (ıbsess), 2019

"Su ile İlgili İnanış ve Uygulamaların Toplumsal Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi", Turgay Kabak, (08.11.2018-10.11.2018), Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018

"Trabzon-Akçaabat’taki Geleneksel Fırıncılık ve Ekmek Yapım Teknikleri Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme", Turgay Kabak, (26.04.2013-28.04.2013), Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 2013

"Ardahan-Çıldır İlçesi Şah Bezeme Geleneği İle Nevşehir-Ürgüp İlçesi Nahıl Övme Geleneği Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme", Turgay Kabak, (04.07.2012-08.07.2012), Xııı. Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Uluslararası Âşıklar Şöleni, 2012

"Doğu Karadeniz Bölgesi Halk İnanışlarında Toprak", Turgay Kabak, (13.10.2017-15.10.2017), Halk Kültüründe Toprak Uluslarası Sempozyumu, 2017

"Bayburt Kent Kültürünün Mekansal Hafızasında Dede Korkut", Turgay Kabak, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, 2019

"Dede Korkut ta Aşk", Turgay Kabak, (28.02.2017-01.03.2017), Korkut Ata Dan Günümüze Aşıklık Geleneği, 2017

"Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü", Gece Kitaplığı, 978-605-288-768-4, Bilimsel Kitap

"Rize Halk Kültürü -Sözlü Kültür-", Gece Kitaplığı, 978-605-288-819-3, Bilimsel Kitap

"Takvim Kitabı", Trabzon ve Rize de Halk Takvimi, Kitabevi, Emine Gürsoy Naskali- Burcu Yanıklar, 978-605-9506-37-3, 93-114, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Halk Bilimi El Kitabı", Beslenme ve Mutfak Ekseninde Somut Kültürel Unsurlar, Motif Vakfı Yayınları, Dr. Mustafa AÇA, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Nevşehir Halk Kültürü I", “Nevşehir Yöresi Halk İnanışları”, Nevşehir Üniversitesi, Dr. Adem Öger, 978-605-4163-01-4, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Geleneksel Türk Tiyatrosu", Lisans, Türkçe, 2

"Halk Edebiyatına Giriş ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Türk Dünyası Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Dünya Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 3

"Halk Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Halk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Destanları ve Destancılık Geleneği", Lisans, Türkçe, 2

"Aşıklık Geleneği", Lisans, Türkçe, 2

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Kaynaklar", Lisans, Türkçe, 2

"Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

"Halk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Dünya Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Çocuk Folkloru", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Tarihi Bayburt Hamamları ve Hamam Kültürü Üzerine Bir İnceleme", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-27.02.2019, 1499 TÜRK LİRASI

"Mersin-Silifke İlçesinde Hayvancılık Etrafında Gelişen Dokumacılık Kültürünün Derlenmesi ve Bilimsel Bir Envanterinin Çıkarılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bartın Üniversitesi, -tübitak 3001, Tamamlandı, 01.04.2016-01.04.2019, 72.760, 00 TÜRK LİRASI

"Türk Halk Bilimi ve Etnografyası Perspektifinden Giresun Trabzon ve Rize Yöreleri Çobanlık Mesleği ve Hayvancılık Kültürü Üzerine Bir Alan Araştırması", Öğretim Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.07.2015-04.10.2016, 65.000 TÜRK LİRASI

"Rize Yöresi Halk Bilgisi ve Sözlü Kültür Geleneğinin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi Projesi", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.03.2014-30.12.2015, 27.500

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2019 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Yardımcı Doçent Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2016 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2009 - 2012 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (yl) (tezli), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Giresun Üniversitesi