Teknik Bilimler MYO Öğretim Elemanları 3. ICADET Konferansına Katıldı
Teknik Bilimler MYO öğretim elemanlarımız üniversitemiz Mühendislik Fakültesinin düzenlediği 3. ICADET -Uluslararası Mühendislikte Yeni Teknolojiler Sempozyumu'na bildirileri ile katıldı.