Tarhun Tarımı

Bayburt İli Yedigözeler Köyünde adı Bayburt ile anılan çok kıymetli bir bitki olan Tarhunun yetiştirildiği tarlalar gezildi.