Tahakkuk İşleri Birimi

Tahakkuk Birimi görevleri şunlardır;
 
a) Satın alma şubesince satın alınan mal, malzeme ve hizmetlere ait ödeme Emireleri düzenlemek ve tahakkuk işlemlerini yürütmek,
b) Demirbaş alımlarının tahakkuk işlemlerini yürütmek,
c) Üniversitemize ait araçların yakıt bakım onarım işlemleriyle ilgili tahakkukları yapmak telefon, fax, internet, giderlerine ait tahakkuk işlemlerini gerçekleştirmek
d) üniversitemiz hizmet binalarının temizlik giderleri ile ilgili tahakkukları yapmak,
e) Makina ve teçhizatın bakım ve onarımına ait ödemelerin tahakkukunu yapmak,
g) Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu, Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu, Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu, Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu  ve Emekli olan personelin Yolluklarının  gerekli kontrolleri yapılıp,  ödenmesini sağlamak.
ğ) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.