Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi
İdarenin Stratejik Plan Hazırlanmasını Koordine etmek İş Akış Şeması için tıklayınız
Birim Stratejik Plan Hazırlanması İş Akış Şeması için tıklayınız
Birim Faaliyet Raporu Hazırlanması İş Akış Şeması için tıklayınız
İdarenin Faaliyet Raporu Hazırlaması İş Akış Şeması için tıklayınız
Yıllık Stratejik Plan Gösterge Sonuçlarının Takibi İş Akış Şeması için tıklayınız
Alanı ile ilgili Konularda Görüş Vermek İş aKış Şeması için tıklayınız