Doktor Öğretim Üyesi Sevgi Karabulut Uzunçakmak

"Comparison of telomere length and insulin-like growth factor-binding protein 7 promoter methylation between breast cancer tissues and adjacent normal tissues in Turkish women", Zehra Kaya, Mustafa Akkiprik, Sevgi Karabulut, Gökçe Güllü Amuran, Mahmut Bahadır Güllüoğlu, Sıdıka Ayşe Özer, Handan Kaya, Tolga Özmen, İrem Peker, Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2017

"Correlation between the DNA methylation and gene expression of IGFBP5 in breast cancer", Sevgi Karabulut, Zehra Kaya, Gökçe Güllü Amuran, Mahmut Bahadır Güllüoğlu, Handan Kaya, Can Erzik, Sıdıka Ayşe Özer, Mustafa Akkiprik, İrem Peker, Tolga Özmen, Breast Disease, 2016

"Functional roles and clinical values of insulin like growth factor binding protein 5 in different types of cancers", Gökçe Güllü Amuran, Sevgi Karabulut, Mustafa Akkiprik, Chin j Cancer., 2012

"Meme Kanserinde IGFBP5 Geni Promotor MetilasyonunGen Ekspresyonu Üzerine Etkisi", Sevgi Karabulut, Zehra Kaya, Gökçe Güllü, İrem Peker, Tolga Özmen, Can Erzik, Ayşe Özer, Mustafa Akkiprik (27.10.2013-30.10.2013), Xııı. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013

"In vitro Effects of Ferulago cassia Boiss on human umbilical vein endothelial cells induced by lipopolysaccharide", Sevgi Karabulut, (02.10.2019-06.10.2019), Natural’2019 - ‘5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport’, 2019

"Effects of LCAT polymorphisms on HDL C levels in Turkish population", Deniz Ağırbaşlı, m a Ağırbaşlı, m Sümerkan, Cenk Aral, s Aksoy, Sevgi Karabulut, Eshg

"Association of IGFBP 5 exon I methylation and gene expression in breast cancer", Sevgi Karabulut, Zehra Kaya, Gökçe Güllü, İrem Peker, Tolga Özmen, Can Erzik, Ayşe Özer, Mustafa Akkiprik (08.06.2013-11.06.2013), European Human Genetics Conference, 2013

"Association of telomere lenght variation and IGFBP7 promoter methylation with breast cancer", Zehra Kaya, Mustafa Akkiprik, Sevgi Karabulut, Gökçe Güllü Amuran, Sıdıka Ayşe Özer, Tolga Özmen, (18.05.2015-19.05.2015), 3rd Anticancer Agents Development Congress, 2015

"LENFADENOPATİYE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM", Lenf Metastazının Moleküler ve Hücresel Değişkenleri, Akademisyen, Can ÖZLÜ, 978-605-258-644-0, 321-333, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Cerrahisinde Temel Konular ve Tedavide Güncel Yaklaşımlar", Karaciğer Moleküler Biyolojisi İmmünolojisi, Akademisyen, Ender Anılır, 978-605-258-563-4, 17-34, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Mesleki Uygulama-ıı", Önlisans, Türkçe, 8

"Mesleki Uygulama-ı", Önlisans, Türkçe, 8

"Tıbbi Terminoloji-ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Terminoloji-ıı", Önlisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Terminoloji-ı", Önlisans, Türkçe, 4

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Tıbbi Terminoloji", Önlisans, Türkçe, 10

"Tıbbi Biyoloji ve Genetik", Önlisans, Türkçe, 4

"Tıbbi Terminoloji-ıı", Önlisans, Türkçe, 4

"Mesleki Uygulama-ıı", Önlisans, Türkçe, 1

"Mesleki Uygulama-ı", Önlisans, Türkçe, 1

"Mesleki Uygulama-ı", Önlisans, Türkçe, 16

"Bilgisayar-ıı", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama-ıı", Önlisans, Türkçe, 16

"Mesleki İngilizce", Önlisans, Türkçe, 2

"Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Bilgisayar-ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Besin Kimyası", Önlisans, Türkçe, 2

"Genetik ve Biyoteknoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Eğitim Koordinatörü"

"Program Başkanı"

"Komisyon Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Erasmus Koordinatörü"

"Bölüm Bşk."

"Mıllı Egıtım Bakanlıgı", Vekil Öğretmen, 2009-2010, Kamu

"Şizofreni Hastalarında IGF-I ve IGFBP5 Gen İfadesinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-21.02.2019, 6999, 48 TÜRK LİRASI

"Meme kanserinde IGFBP 5 geni CpG adacıkları metilasyonunun protein ekspresyonu üzerine etkileri", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Meme kanseri MDA MB 231 hücrelerinde IGFBP5 in IGFBP2 ve PTEN protein ekspresyonu üzerine etkisi", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"Meme kanseri hücre kültürlerinde IGFBP5 in hücre içi lokalizasyonun önemi ve siRNA uygulamaları TÜBİTAK projesi SBAG 107S099", Bursiyer, , Tübitak Projesi, Tamamlandı

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Yardımcı Doçent Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2018 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2015 Öğretim Görevlisi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2014 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji ve Genetik (yl) (tezli), Marmara Üniversitesi
2007 - 2009 Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Marmara Üniversitesi
2003 - 2007 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi