• Eğitim-öğretim planları ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
  • Ortak Zorunlu Dersler Öğretim ve Sınav Yönergesi ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
  • 2016-2017 Yarıyıl Sonu Sınavı sonunda Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olacak öğrenciler ile ilgili karar metni için tıklayınız.
  • 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan (Madde5/i) derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesi hakkında karar metni için tıklayınız.
  • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
  • Dijital Okur-Yazarlık dersi ile ilgili karar metni için tıklayınız.
  • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
  • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bilişim Teknolojileri dersi için muafiyet sınavı yapılması ile ilgili karar metni için tıklayınız.