Doktor Öğretim Üyesi Şemsettin Çelik

"Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay", Şemsettin Çelik, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"Erzurum İlmi Muhitine Bir Bakış (On Dokuzuncu Yüzyıla Kadar)", Şemsettin Çelik, Mavi Atlas, 2018

"Hatay Alevileri Nusayrileri Hakkında Bazı Notlar 1938 1950", Şemsettin Çelik, Alevilik-bektaşilik Araştırmaları Dergisi, 2015

"Cumhuriyet'ten Önce Trabzon'un Su Meselesi", Murat Küçükuğurlu, Şemsettin Çelik, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2012

"1930 Yılında Erzurum Şehrinin Temel Meseleleri", Şemsettin Çelik, (12.03.2018-13.03.2018), Osmanlı Hakimiyetinin 500. ve Kurtuluşunun 100. Yılında Uluslararası Erzurum Sempozyumu, 2018

"Halil İbrahim Yurdseven’in Yurd Bilgisi Ders Dizgeleri Kitabının Eğitimsel Değeri Üzerine Bir İnceleme", İsmail Çelik, Şemsettin Çelik, (11.04.2017-15.04.2017), Vıı. Uluslararasıtürk Sanatı, Tarihi ve Folkloru Kongresi/sanat Etkinlikleri, 2017

"Bir Gezginin Gözünden 1950’lerin Başında Hatay", Şemsettin Çelik, (13.10.2017-15.10.2017), 4. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 2017

"Anavatana Katıldıktan Sonra Hatay’da Eğitim Faaliyetlerine Genel Bir Bakış", Şemsettin Çelik, İsmail Çelik, (09.05.2018-11.05.2018), XI. Uluslararasıtürk Sanatı, Tarihi ve Folklorukongresi/sanat Etkinlikleri, 2018

"Kop Şehitleri Anıtı", Şemsettin Çelik, (20.02.2018-21.02.2018), Kurtuluşunun 100. Yılında Kafkas Cephesi ve Bayburt Sempozyumu, 2018

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Kop ve Bayburt Müdafaasının Şanlı Bir Abidesi, Bayburt Üniversitesi, Süleyman ÇİĞDEM, 9786059945202, 357-402, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bir Hilal Uğruna/Şehit ve Gazileri ile Bayburt", Bayburt’un İşgali ve Kurtuluşu, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Yasin Taşkesenlioğlu, 978-605-9945-13-4, 115-122, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Bir Hilal Uğruna/Şehit ve Gazileri ile Bayburt", Kurtuluş Savaşı, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Yasin TAŞKESENLİOĞLU, 978-605-9945-13-4, 141-147, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Hatay Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar-1 Dr. Mehmet TEKİN Armağanı", Hatay Kurtuluş Müzesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, UĞUZ Sacit, 978-975-7989-58-5, 174-202, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı, Kitap Bölümü

"Erzurum Kalesi", Erzurum Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

"Türkiye ve Kafkaslar", Lisans, Türkçe, 4

"Bitirme Çalışması", Lisans, Türkçe, 4

"Çağdaş Türk Dünyası Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 4

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 22

"Osmanlı Türkçesine Giriş", Lisans, Türkçe, 4

"Milli Mücadele Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 36

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 4

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 20

"Öğretmenlik Uygulaması ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 40

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 32

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 20

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 20

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 18

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 18

"Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 12

"Türk Kültürü ve Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"20. Yüzyıl Siyasi Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"20. Yüzyıl Siyasi Tarihi ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Osmanlı Türkçesi ve Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Türk Eğitim Tarihinde İlköğretim Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Bşk."

"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmen, 1998-2014, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2016 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2014 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (dr), Atatürk Üniversitesi
1998 - 2001 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi