Seminer Dersi Sunumu İşlemleri
Seminer Dersi ne kayıt yaptırmış olan öğrencilerimizin 22/06/2018 tarihine kadar Seminer ders sunumlarını yapmaları ve Danışman Hocaların Başarı durumunu Öğrenci Otomasyon Sistemine girmeleri gerekmektedir. Bayburt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 30/2 maddesi gereğince 2016-2017 Güz yarıyılı başlangıç olmak üzere " Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir" hükmü gereğince 2017-2018 Bahar dönemi sonunda seminer dersi dahil alması gereken dersleri başaramayan dördüncü dönemini tamamlamış olan öğrencilerimizin ilişiği kesilecektir. Seminer Sunumu için Tıklayınız.