Doktor Öğretim Üyesi Selahattin Koşunalp

"Resource- and content-aware, scalable stitching framework for remote sensing images", Süleyman Eken, Selahattin Koşunalp, Ahmet Sayar, Ümit Mert, Arabian Journal of Geosciences, 2019

"Nesnelerin interneti ve akıllı ulaşım", Selahattin Koşunalp, Muhammet Arucu, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 2018

"GÜNEŞ ENERJİSİ KULLANAN SİSTEMLER İÇİN YENİ BİR ENERJİ TAHMİN ALGORİTMASI", Selahattin Koşunalp, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, 2018

"An energy prediction algorithm for wind-powered wireless sensor networks with energy harvesting", Selahattin Koşunalp, Energy, 2017

"MAC Protocols for RF Energy-Harvesting Wireless Sensor Networks: A Survey", Selahattin Koşunalp, Mehmet Barış Tabakcıoğlu, International Journal of Computer Science And Information Security, 2017

"A New Energy Prediction Algorithm for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks With Q Learning", Selahattin Koşunalp, Ieee Access, 2016

"Practical Implementation and Stability Analysis of ALOHA Q for Wireless Sensor Networks", Selahattin Koşunalp, Paul d Mitchell, David Grace, Tim Clarke, Etrı Journal, 2016

"Use of Q Learning Approaches for Practical Medium Access Control in Wireless Sensor Networks", Selahattin Koşunalp, yi Chu, Paul Mitchell, David Grace, Tim Clarke, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2016

"EH TDMA A TDMA Based MAC Protocol forEnergy Harvesting Wireless Sensor Networks", Selahattin Koşunalp, International Journal of Computer Science And Information Security, 2016

"Application of Reinforcement Learning to Medium Access Control for Wireless Sensor Networks", Selahattin Koşunalp, Chu yi, Paul d Mitchell, David Grace, Tim Clarke, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2015

"Experimental Study of the Capture Effect for Medium Access Control with ALOHA", Selahattin Koşunalp, Paul d Mitchell, David Grace, Tim Clarke, Etrı Journal, 2015

"MAC Protocols for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks A Survey", Selahattin Koşunalp, Etrı Journal, 2015

"The Design of Modular Menu For Embedded Systems", Selahattin Koşunalp, İbrahim Ozturk, (01.11.2012-03.11.2012), Vıı. National Conference on Electrical, Electronics And Computer Engineering (eleco), 2012

"Investigation of the Capture Effect in Wireless Sensor Networks", Selahattin Koşunalp, İbrahim Ozturk (01.11.2012-03.11.2012), Vıı. National Conference on Electrical, Electronics And Computer Engineering (eleco), 2012

"Embedded System Based Wireless Communication Application", Selahattin Koşunalp, (01.11.2010-03.11.2010), VI. National Conference on Electrical, Electronics And Computer Engineering (eleco), 2010

"A Performance Evaluation of Solar Energy Prediction Approaches for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks", Selahattin Koşunalp, (01.09.2016-03.09.2016), 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, 2016

"Medium Access Control Protocols for Wireless SensorNetworks with Ambient Energy", Selahattin Koşunalp, Mehmet Barış Tabakcıoğlu, (16.05.2016-19.05.2016), 24th Ieee Signal Processing And Communications Applications (sıu), 2016

"Gıda Lojistiğinde Arz-Talep Dengesinin Sağlanması Üzerine Pratik Bir Çalışma: Bayburt Üniversitesi Yemekhanesi Örneği", Necati Akyüz, Nejla Binici Demir, Selahattin Koşunalp, Muhammed İhsan Çubukcu, (17.05.2017-19.05.2017), 6. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri, 2017

"NESNELERİN İNTERNETİ VE KABLOSUZ ALGILAYICI AĞMİMARİSİ KULLANAN AKILLI ŞEHİR UYGULAMASI", Selahattin Koşunalp, (25.06.2019-26.06.2019), 1st Internatıonal Symposıum on Implementatıons of Dıgıtal Industry And Management of Dıgıtaltransformatıon, 2019

"Detection of Road Boundaries and Obstacles Using LIDAR", Ahmet Sayar, Selahattin Koşunalp, Ozkan Yalcin, Omer Faruk Arar, Samet Akpinar, (25.09.2014-26.09.2014), 6th Computer Science And Electronic Engineering Conference (ceec), 2014

"Approaches of Distance and Obstacle Detections Using LIDAR", Ahmet Sayar, Selahattin Koşunalp, Ozkan Yalcin, Omer Faruk Arar, Samet Akpinar, (16.09.2013-17.09.2013), Ifac Workshop on Advances in Control And Automation Theory For Transportation Applications, 2013

"MAC Protocols for Energy Harvesting Wireless Sensor Networks with RF Energy Transfer", Mehmet Barış Tabakcıoğlu, Selahattin Koşunalp, Ahmet Zorlu (01.09.2016-03.09.2016), 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences, 2016

"Harvesting solar energy for limited-energy problem in wireless sensor networks", Selahattin Koşunalp, Ahmet Cihan, (15.05.2017-18.05.2017), 25th Signal Processing And Communications Applications Conference (sıu), 2017

"An Energy Prediction Algorithm for Wind Powered Wireless Sensor Networks with Energy Harvesting", Selahattin Koşunalp, (22.09.2016-26.09.2016), 9th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection, 2016

"Practical Implementation Issues of Reinforcement Learning Based ALOHA for Wireless Sensor Networks", Selahattin Koşunalp, Paul Mitchell, David Grace, Tim Clarke (27.08.2013-30.08.2013), 10th International Symposium on Wireless Communication Systems, 2013

"Self-sustainable Wireless Sensor Networks through Energy Harvesting", Selahattin Koşunalp, (27.04.2017-27.04.2017), Internatıonal Scıentıfıc Practıcal Conference Aspects of Sustaınable Development, 2017

"Akıllı Ulaşım Sistemleri İçin Yeni Nesil Teknolojiler", Selahattin Koşunalp, Muhammet Arucu, (19.04.2018-21.04.2018), Banu-ıtsc’18 - 1st Internatıonal Conference on Intellıgent Transportatıon Systems, 2018

"On the Limited-Energy Problem in Wireless Sensor Networks: Solar Energy Harvesting", Yunus Kaya, Selahattin Koşunalp, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2017

"An Example Application for Smart City with Internet of ThingsArchitecture: A Smart Bin", Yunus Kaya, Selahattin Koşunalp, (21.09.2017-23.09.2017), 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2017

"Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Modelleme ve Simülasyon Uygulamaları", Muhammet Arucu, Ahmet Akkaya, Selahattin Koşunalp, (19.04.2018-21.04.2018), Banu-ıtsc’18 - 1st Internatıonal Conference on Intellıgent Transportatıon Systems, 2018

"Nesnelerin İnterneti ile Akıllı Ulaşım Sistem Geliştirme", Selahattin Koşunalp, Muhammet Arucu, (19.04.2018-21.04.2018), Banu-ıtsc’18 - 1st Internatıonal Conference on Intellıgent Transportatıon Systems, 2018

"Bilgisayara Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Elektrik-elektronik Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3

"Mekatronik", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Programlama", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Programlama ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Bitirme Projesi ı", Lisans, Türkçe, 2

"Elektrik ve Elektronik Bilgisi", Lisans, Türkçe, 3

"Algoritma Geliştirme ve Programlama", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgisayar Programlama", Lisans, Türkçe, 4

"Bitirme Projesi ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Bşk."

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Kablosuz Algılayıcı Ağlar için Güneş Enerjisi Kullanımıyla Yeni Bir Ortam Erişim Kontrol Protokol Tasarımı ve Pratik Uygulaması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2016-19.12.2017, 11000 TÜRK LİRASI

"Dışbükey Zarf Tekniğine Dayalı Eğim Kırınımı Modelinin Kablosuz Enerji Transferleri İle Beslenen Bir Kablosuz Algılayıcı ağ Üzerine Uygulanması", Yüksek Lisans, Ahmet Zorlu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-elektronik Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2018 Doktor Öğretim Üyesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2016 Öğretim Görevlisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2015 Doktora Electronics Engineering, University of York
2010 - 2011 Yüksek Lisans Communications Engineering, University of York
2004 - 2009 Lisans Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi