Sayılarla Okulumuz

Akademik Personel Sayısı:

BÖLÜM

Profesör

Doçent

Yrd. Doç.

Öğr. Gör.

Arş. Gör.

Okutman

Toplam

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Gıda İşleme

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

3

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

Mimarlık ve Şehir Planlama

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

3

İnşaat

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

2

Makine ve Metal Teknolojisi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOPLAM

-

-

-

-

-

2

-

9

-

-

-

-

-

11

 

Öğrenci Sayısı (2017-2018):

Bölüm

Program

Sınıf

Öğrenci Sayısı

Kız

Erkek

Toplam

Gıda İşleme

Gıda Teknolojileri

1

2

1

3

2

13

11

24

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Eğitim

Çocuk Gelişimi

1

31

4

35

2

 

 

 

Çocuk Gelişimi (II.Ö.)

1

37

4

41

2

-

-

-

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro

1

2

18

20

2

-

-

-

Harita ve Kadastro      (II. Ö)

1

 

 

 

2

-

-

-

İnşaat

İnşaat Teknolojisi

1

1

10

11

2

6

34

40

TOPLAM

 

 

174