Satın alma birimi görevleri şunlardır;
 
a) Üniversitemiz için gerekli demirbaş, araç, gereç ve malzemelerin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
b) Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılan demirbaş, araç, gereç ve malzemelerin bakım ve onarımını yaptırmak,
c) Üniversitemiz kırtasiye ihtiyaçlarının tespiti ile alımının yapılarak ihtiyaç çerçevesinde dağıtımını yapmak,
d) Üniversitemiz satın alma ve ihalelerle ilgili işlemlerini yapmak,
e) Üniversitemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan taşıtların bakım, onarım ve akaryakıt temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
f) Hizmet alımları harcamalarını hazırlamak,
g) Makine teçhizat ve taşıt alımlarını yapmak,
ğ) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.