Doktor Öğretim Üyesi Ruken Karaduman

"Nebati’xxnin Şiirlerinde Din ve Tasavvuf", Ruken Karaduman, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

"RÂMİZ’xxİN ÂDÂB-I ZURAFÂ ADLI ESERİNDE ŞAİR KİMLİKLERİ", Ruken Karaduman, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017

"Eski Türk Edebiyatı 3,4", Lisans, Türkçe, 4

"Eski Türk Edebiyatına Giriş 1,2", Lisans, Türkçe, 4

"Eski Türk Edebiyatı 5,6", Lisans, Türkçe, 1

"Eski Türk Edebiyatına Giriş 4", Lisans, Türkçe, 4

"Eski Türk Edebiyatına Giriş 2", Lisans, Türkçe, 4

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2001 - 2004 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
1997 - 2001 Lisans Edebiyat Fakültesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi