Rektör Coşkun, ‘Sünnetin Aktüel Değeri Sempozyumu’na Konuşmacı Olarak Katıldı

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Gaziantep Üniversitesi’nin düzenlediği ve alanında seçkin akademisyenlerin katıldığı Sempozyumda, hadislerle ilgili tartışmalara açıklık getirdi. 
Sempozyumun, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür Moderatörlüğündeki Birinci Oturumunda, ‘Kavram Kargaşasının Yol Açtığı Hadis Problemleri’ isimli sunumunu yapan Coşkun, İslam inancının temel bilgisini oluşturan ayetlerin, hadislerle birlikte daha anlamlı olduğunu ve hadislerden bağımsız bir itikat düşünülemeyeceğini ifade etti. Son dönemlerde hadis üzerinden sürdürülen tahrif ve manipülasyon eylemlerinin temelde bir kavram kargaşasından beslendiğinin altını çizen Coşkun, bazı kavramların yersizce esnetildiğini ve başka yönlere çekildiğini vurguladı. Coşkun, hadislerin doğruluğunun saptanmasında çeşitli delillerin ve kriterlerin uygulandığını aktararak, bir hadisi halk söylencesinden ayıracak bilimsel tahlilleri yaptıklarını söyledi. Temel ilgi alanını hadislerin oluşturduğunu ve bu konuda yapıtlar ortaya koyduğunu belirten Coşkun, kavramsal jargonlar ve dilsel uyarlamalardaki anlam kaymalarına bakılmaksızın, hadislerin doğru okunması ve anlaşılması gerektiğini dile getirdi. 
Sempozyumda Coşkun’un yanı sıra; Açılış konuşmacısı Prof. Dr. Mehmet Said Hatipoğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şehmus Demir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal ve alanında saygın akademisyenler konuştu.