Proje Tabanlı Değişim Programı

PROJE TABANLI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik' kapsamında 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren YÖK tarafından belirlenen alanlarda öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliğini içeren "Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı"na ilişkin karar, Yürütme Kurulu'nun 16.03.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur. 
Yurtiçindeki yükseköğretim kurumları ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişim hareketliliği, ekte belirlenen alanlarda, üniversiteler tarafından hazırlanacak projeler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca desteklenecektir. 
Bu kapsamda Proje önermek isteyen Yükseköğretim Kurumları, yurtdışındaki bir üniversite ile projeyi birlikte gerçekleştireceklerine dair "proje ortağı1" olarak anlaşmaları gerekmektedir. 
Projeler Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yoluyla gerçekleştirilecektir. 
Üniversite tekliflerinde, değişime katılacak (giden-gelen) öğrenci/öğretim elemanı sayısı ile sürelerinin detaylı bir şekilde Proje Başvuru Formu doldurularak belirtilmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Başvurular, tüm bilgi ve belgelerle birlikte, üniversitemiz rektörlüğü kanalıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına resmi yolla yapılacaktır. 
Başkanlığa ulaşan proje önerileri, Başkanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında YÖK Yürütme Kurulunca karara bağlanacaktır. 
Başkanlık tarafından desteklenmesi uygun bulunan projeler kapsamında; değişim süreleri, başvuru şartları, değişime katılacak taraflara yapılacak ödemeler ve benzeri diğer hususlar "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik" ve "Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle ilgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" uyarınca yapılacaktır.

Buna göre; 
Proje kapsamında değişime katılacak Öğrencilere 5102 sayılı Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katını geçmemek üzere; 
Öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 34. maddesi uyarınca ilgili yılda Bakanlar Kurulu Kararı ile uygun bulunan "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar" uyarınca belirlenen üst sınırı aşmamak üzere ödeme yapılacaktır. 
Makine-teçhizat taleplerinin bütçesi ayrı değerlendirilecek, bu kalemlere ödeme yapılmayacaktır. Başvuran tarafından bu gider kaleminin nereden karşılayacağını Başvuru Formu'nda belirtmesi gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER: 
1- Proje başvuru formu (link) 
2- Dil belgesi (Değişime katılacak öğrencilerin ve akademisyenlerin başvurularında en az KPDS/ÜDS/YDS 70, TOEFL/IBT 84, TOEFL 221-222, IELTS 6 dil puanlarından birine sahip olmaları gerekir. Öğrenciler ayrıca daha önce Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında aldıkları dil sınav notları varsa bunları da ekleyebilir) (*) 
3- Lisansüstü öğrenciler için genel ağırlıklı ortalamalarını gösterir transkript (Genel Not Ortalaması 3.00/4.00 ve üzeri olması gerekir)(*), 
4- Özgeçmiş ve eserler dosyası 

(*) Belirtilen şartlarda istisnai durumlar olursa detaylı açıklama yapılarak başvuru formuna eklenebilir.

ÖNEMLİ NOT: Öğrencilerimizin ve Öğretim Elemanlarımızın projeyi destekleyici her türlü belgeyi başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU YAPILABİLECEK ÜNİVERSİTELER VE ALANLAR
1- Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamına bütün ülkeler coğrafya farkı gözetilmeksizin dâhil edilmiştir ancak başvuruların değerlendirilebilmesi için Mevlana Değişim Programı Protokolünün imzalanmış olması gerekmektedir. Bu kapsamda anlaşmalı olduğumuz mevcut üniversiteler listesine ulaşmak için tıklayınız

2- Projeler aşağıda belirtilen alanlarda yapılabilecektir. 

PROJE ALAN ADLARI ve KODLARI 
1. Bulut + Nesnelerin İnterneti + Sosyal Ağlar + Büyük Veri (Data Analitiği) 
1.1 Bilgi Güvenliği 
1.2 Bulut Bilişim 
1.3 Veri Madenciliği ve Veri depolama 
1.4 Veritabanı Sistemleri 
1.5 Örüntü tanıma analizi 
1.6 Veri altyapıları 
1.7 Konuşma analizi ve işleme 
1.8 Makine Öğrenimi 
1.9 Mobil uygulamalar 
1.10 Mobil iletişim teknolojileri 
1.11 Yazılım test teknolojileri 
1.12 Biyometri ve "privacy" 
1.13 Geniş bant tümleşik görüntü ve iletişim sistemleri 
1.14 Karmaşık sistemler 
1.15 Derin ve kendiliğinden öğrenen sistemler 
1.16 Siber Güvenlik ve kriptoloji 
1.17 Bilişsel bilimler 
1.18 Gömülü sistemler 
1.19 Modelleme ve Simülasyon 
1.20 Sinyal İşleme 
1.21 Telekom araç gereç ve hizmetleri 
1.22 Çoklu ortam teknolojileri 
1.23 Görüntü ve video işleme 
1.24 Yapay Zeka 
1.25 Bağımsız karar verme sistemleri 
1.26 Kablosuz sensör ağları 
1.27 e-devlet uygulamaları 
1.28 Oyun teknolojileri 
1.29 Bilişim sektöründe teknoloji yönetimi ve politikaları

2. Sağlık ve Moleküler - Hücresel Mühendislik 
2.1 Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik 
2.2 İlaç 
2.3 Aşı 
2.4 Biyomalzeme ve doku mühendisliği
2.5 Biyomedikal Ekipmanlar (Tıbbi cihazlar) 
2.6 Biyocihazlar, Medikal makine, alet ve cihazlar 
2.7 Mobil uygulamalar 
2.8 İnsan beyni ve nörobilim 
2.9 Gıda-metabolizma etkileşimi 
2.10 Nanobiyoteknolojik güdümlü ilaçlar 
2.11 Genomiks ve proteomiks 
2.12 Nanobiyoteknolojik tanı ve tedavi sistemleri 

2.13 Biyoelektrik 
2.14 Biyoenformatik 
2.15 BioMEMS 
2.16 Görüntü işleme 
2.17 Biyomekanik 
2.18 Biyomoleküler mühendisliği 
2.19 Yardımcı Robotik Sistemler 
2.20 Bütünleşik Kanser Araştırmaları 

3. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
3.1 Malzeme ve Proses teknolojileri 
3.2 Enerjik Malzemeler Teknolojileri 
3.3 Ekran teknolojileri 
3.4 Biyomalzeme 
3.5 Hafifleştirme teknolojileri 
3.6 Batarya teknolojileri 
3.7 Hidrojen ve yakıt pilleri 
3.8 Yeni 3B eklemeli üretim 
3.9 Öztoplanma üretim yaklaşımları 

3.10 Adli tıp 
3.11 İnce film kaplama teknolojileri 
3.12 Yeni nesil kompozitler ve çok işlevli nanokompozit malzemeler 
3.13 Seramik üretim ve işleme teknolojileri 
3.14 Akıllı malzemeler, biyobenzetim 

4. Robotlar ve Akıllı sistemler: 
4.1. Robotik ve Mekatronik sistemler 
4.2. Mikro/nano/opto-electronik teknolojileri ve yarı iletken teknolojileri 
4.3. Gömülü sistemler 
4.4. İnsan-Bilgisayar etkileşimi 
4.5. Yapay zeka - beyin benzetimli akıllı sistemler 
4.6. Konuşma analizi ve işleme 
4.7. Makine öğrenimi 
4.8. Elektronik ve sensör sistemlerine yönelik teknolojiler 

5. Enerji Teknolojileri 
5.1 Hidrojen ve Yakıt pilleri 
5.2 Güç ve depolama teknolojileri 
5.3. Yenilenebilir enerji kaynakları /teknolojileri (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Jeotermal, Hidrogüç, Enerji Depolama ve Enerji Malzemeleri) 
5.4. Mikro/nano/opto-electronik teknolojileri ve yarı iletken teknolojileri 
5.5. Fotonik 
5.6 Çok düşük güçlü sistemler 5.7 Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği 
5.8 Ulaştırmada Enerji Verimliliği 
5.9 Nükleer Teknoloji 
5.10 Enerji Verimli Bina ve Şehir Tasarımları 
5.11 Organik ve İnorganik Fotovoltaik Hücrelerin Geliştirilmesi 
5.12 Rüzgar Türbinleri tasarım ve yönetimi 
5.13 Jeotermal Enerji Modellenmesi, Üretimi ve Yönetimi 
5.14 Termoelektrik teknolojiler 
5.15 Nano enerji teknolojileri ve Enerjide kuantum teknolojileri 
5.16 Enerji Verimliliği 

6. Gıda Teknolojileri 
6.1 Sürdürülebilir, etkin tarım 
6.2 Gıda Süreçleri 
6.3 Gıda paketleme 

7. Havacılık ve Uzay 
7.1 Hava ve Uzay Araçları Tasarımı 
7.2 Hava araçları aerodinamiği 
7.3 Hava ve Uzay Araçları alt bileşenleri tasarım ve testleri 
7.4 Hava ve uzay araçları yapı ve malzemeleri 
7.5 İtki sistemleri 
7.6 Döner kanat teknolojileri 
7.7 Radyasyona dayanıklı sistemler 
7.8 İleri ve çok işlevli kompozitler 
7.9 İnsansız sistemler 
7.10 Havacılık ve uzay hukuku 
7.11 İnsanlı ve İnsansız Hava Araç otonom trafik yönetimi ve karar-destek sistemleri 
7.12 Hava araçlarının kontrolü, navigasyonu ve güdümü, kontrol sistemleri 
7.13 Mobil sistemler içim Güç kaynağı 
7.14 Elektriksel olan hava araçları tasarımı ve üretimi 
7.15 Uzaydan mikro ve nano uydular üzerinden SAR, multi ve hiper spektral gözlem amaçlı minyatür sensör sistemlerinin geliştirilmesi 
7.16 Uzay ve hareketli sistemler için yüksek miktarda veri aktarım sistemleri 
7.17 Ulusal fırlatma ve roket sistemleri için tehdit analiz, stratejik planlama ve sistem mühendisliği 
7.18 Sıvı yakıtlı roket sistemlerinin geliştirilmesi 
7.19 Roket savunma sistemleri için yüksek başarımlı güdüm, navigasyon ve kontrol sistem tasarımı 
7.20 Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi teknolojileri 
7.21 Görüntüleme ve algılayıcı teknolojileri 
7.22 Veri ve görüntü işleme 
7.23 Uzay ortamı modelleme ve simülasyon 

8. Mikro/Nano/Opto-elektronik ve yarı iletken teknolojileri 
8.1 Mikro ve Nanoteknoloji 
8.2 MEMS 
8.3 Aygıt Fiziği ve Yarıiletken teknolojileri 
8.4 Opto-elektronik cihazlar 
8.5 Ekran teknolojileri 
8.6 Fotonik 
8.7 Güç elektroniği 
8.8 Sensör teknolojileri 

9. Savunma Teknolojileri 
9.1 Savunma Bilişimi, C4ISR ve Modsim Teknolojileri 
9.2 Savunma Sistemleri Entegrasyonu 
9.3 Elektronik Sensör Sistemleri 
9.4 İnsansız sistemler 
9.5 Nükleer, biyolojik savunma 
9.6 Özel koşullar sistemleri: radyasyon, kuantum, krayo, yüksek sıcaklık 
9.7 Malzeme ve Proses Teknolojileri 
9.8 Kontrol sistemleri 
9.9 Elektromanyetik 
9.10 Elektronik Haberleşme ve Sensör Sistemleri 
9.11 Mikroelektromekanik sistemler 
9.12 Görüntü Analizi 
9.13 Savunma Bilişimi, Modelleme ve Simulasyon 
9.14 Robotik ve mekatronik 
9.15 Dişli sistemleri 
9.16 Tahrip Sistemleri 
9.17 Enerji ve İtki Teknolojileri 
9.18 İnsansız Hava Araçları 
9.19 İnsansız Kara Araçları 
9.20 İnsansız Deniz Araçları 
9.21 KBRN teknolojileri 
9.22 Siber güvenlik ve kriptoloji 
9.23 İleri imalat teknolojileri (additive manufacturing) 
9.24 Savunma teknolojileri yönetimi ve politikaları 

10. Ulaştırma 
10.1 Akıllı Ulaşım Sistemleri 
10.2 Taşıt/sürüş güvenliği 
10.3 Yenilikçi ulaşım araçları kavramsal tasarımı 
10.4 Ulaşım planlama ve optimizasyon 
10.5 Şehir Lojistiği 
10.6 Araç Etkileşim Teknolojileri (Otonom Araçlar, IntelliDrive, Vehicle to Vehicle (V2V), Vehicle to Infrastructure (V21) & Infrastructure to Vehicle (I2V) sistemleri) 
10.7 Raylı sistemler 
10.8 Yenilikçi üretim süreçleri ve teknolojileri 
10.9 Trafik Psikolojisi 
10.10 Ulaştırma ekonomisi ve politikaları 

11. Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Teknolojileri, Ekosistemler ve Sürdürülebilir Yapılı Çevre 
11.1 Sürdürülebilir Çevre Yönetimi (Enerji Verimliliği, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Sürdürülebilir Çevre Teknolojileri) 
11.2 Ekosistemler (Deniz Ekosistemleri ve İklim Araştırmaları, Tatlısu Ekosistemleri, Biyolojik Çeşitlilik) 
11.3 Sürdürülebilir Yapılı Çevre (Sürdürülebilir ve Akıllı Kentler, Sürdürülebilir ve Akıllı Ulaşım, Sürdürülebilir ve Akıllı Yerleşke, Sürdürülebilir Yapım Malzemeleri ve Teknolojileri) 
11.4 Ulusal ve Bölgesel Sürdürülebilirlik Yönetişimi (Sosyal, Politik ve Ekonomik Araştırmalar, Bölge Çalışmaları) 

ADIM ADIM İZLENİLMESİ GEREKEN YOL

1. Proje Yapılmak İstenilen Alana Karar Vermek 
2. Proje Yapılmak İstenilen Ülkeyi, Ünivrsiteyi ve Alanı Listeden Seçmek 
3. Proje Yapılmak İstenilen Üniversitenin İlgili Bölümü (Proje Ortağı) ile İrtibata Geçmek 
4. Proje Ortağı Olarak Karşılıklı Anlaşılması Durumunda Gerekli Belgelerle Birlikte Projeye Destek Belgelerini Eklemek
5. Tamamlanan Belge ve Destekleyici Belgeleri Teslim Etmek


- Koordinatörlüğümüz, gelen başvuruları bir üst yazı ile Yükseköğretim Kuruluna iletecektir. 
- Başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bu süreç içerisinde koordinatörlüğümüz sadece belgelerin Yükseköğretim Kuruluna iletilmesi ile yükümlüdür. Herhangi bir karar mekanizması rolü yoktur. 

ÖNEMLİ NOTLAR: 
1- Proje Temelli Mevlana Değişim Programı kapsamında herhangi bir ülke sınırlandırması yoktur; ancak, proje ortağı olabilmek için Mevlana Değişim Programı anlaşmamız olması gerekir. 
2- Son Başvuru Tarihi: …….. 2018’dir. 
3- Projeler öğretim elemanları tarafından yürütülecektir. 

Sorularınız için lütfen e-posta veya telefon aracılığıyla irtibata geçiniz.

Bayburt Üniversitesi Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü 
E-mail : mevlana@bayburt.edu.tr 
Telefon : 458 211 1153 - 3492

ULKECOUNTRY