Osmanlı'dan Türkiye'ye Demokrasi ve Memuriyet Adlı Konferans
Prof. Dr. Onur Ender ASLAN Hocamızın katılımıyla Osmanlı'dan Türkiye'ye Demokrasi ve Memuriyet Adlı Konferansımız gerçekleştirildi.