Tüm Çalışanlarımıza Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Verildi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa istinaden yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereğince tüm çalışanlarımıza Baberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda Koordinatörlüğümüze bağlı İş Güvenliği Uzmanları tarafından 8 saatlik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verildi.