Akademik Personel
Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş
Öğretim Görevlisi Aydoğan Dursun
Öğretim Görevlisi Bahar Kandemir
Öğretim Görevlisi Fatma Betül Karaca
Öğretim Görevlisi İlyas Kays İmamoğlu
Öğretim Görevlisi Kahraman Aral
Öğretim Görevlisi Rüveyde Pabuçcu