Akademik Personel
Profesör Osman Gündüz
Doçent Doktor Hasan Aktaş
Doktor Öğretim Üyesi Arzu Yıkılmaz
Doktor Öğretim Üyesi Ferdi Güzel
Doktor Öğretim Üyesi Osman Oruç
Doktor Öğretim Üyesi Ruken Karaduman
Doktor Öğretim Üyesi Turgay Kabak
Araştırma Görevlisi Fatih Köksal
Araştırma Görevlisi Ömür Erbay
Araştırma Görevlisi Özlem Ünalan