Personel
Sıralama:
Akademik Personel
Araştırma Görevlisi Nuran Kızmaz
İdari Personel
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ömer Nişancı
Bilgisayar İşletmeni Mehmet Çetin