Personel
Sıralama:
Daire Başkanı Muzaffer Saatçı
Şef Bekir Küpeli
Mühendis Işılay Ayçiçek
Programcı Selma Gadış
Tekniker Hüseyin Karakaş
Tekniker Sinan Koman
Bilgisayar İşletmeni Erdem Alparslan