Özel Öğrenci

 
(1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
 
(2) Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak, öğrenciler derse devam, sınav, disiplin ve benzeri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
 
(3) Üniversitede özel öğrencilik statüsünde alınan derslerin kredilerinden en fazla % 50’si, daha sonra öğrencilik hakkı kazandığı programın derslerinin kredilerine sayılabilir. Hangi derslerin sayılacağı, anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak, yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
 
(4) Özel öğrenciler ile ilgili diğer hususlar enstitülerin uygulama esaslarında belirlenir.
 
 
  
Özel Öğrenci Başvuru ve Kaydı Nasıl Yapılır?
 
Özel öğrencilerin kabulünde not düzeyi aranmaz ve giriş sınavı yapılmaz.
 
Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. 
 
Öğrenci İşleri’nden alacakları resmi belge ile Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Yayın Hizmetlerinden yararlanabilme hariç özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, kayıt dondurma, askerlik tecili vb.) yararlanamaz.
 
Başvurduğu dönem için tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.
 
Derslerini başaran öğrencilere, kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Bu belge diploma veya derece anlamı taşımaz.
   
Özel Öğrenci başvuruları, ilgili anabilim dalı başkanlığına yapılır. Enstitü Yönetim Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanır.
 
Kabul edilen aday, yatırılması gereken ders harcını ilgili  banka  ve hesap numarasına yatırdıktan sonra banka dekontu ile birlikte ders kayıt sürecinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak ders kaydını yaptırır.
 
Kaydı yapılan derslerin öğretim üyeleri ile görüşerek (ders programı, saat ve yeri vb.) ilgili bilgileri alır ve derslere devam eder.
 
Lisansüstü programlarda alınan derslerden sınava girebilmek için % 70 devam şartı aranır.
 
Yarıyıl sonu sınavlarından sonra almış olduğu dersleri gösterir belgeyi ÖİDB’den alır.