Organizasyon Şeması

ENSTİTÜ KURUL ÜYELERİ

 Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ
 Enstitü Müdürü

Başkan

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet ELBAN
Enstitü Müdür Yrd.

Üye

 Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ
Matematik ve Fen Bilimleri ABD Başkanı

Üye

Prof. Dr. Abdukadir YILMAZ

Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Doktor Öğretim Üyesi Hakan PABUÇCU
İşletme Anabilim Dalı Başkan V.

Üye

 Doktor Öğretim Üyesi Ömer DEMİR
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başk.

Üye

      Doktor Öğretim Üyesi Safinur ÇELİK
       Temel Eğitim  Anabilim Dalı Başkanı 

Üye

Doktor Öğretim Üyesi Metin KAYA
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 

Üye

             

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ
 Enstitü Müdürü

Başkan

Doktor Öğretim Üyesi Mehmet ELBAN
Enstitü Müdür Yrd.

Üye

Doktor Öğretim Üyesi Betül KÜÇÜK DEMİR

Üye

   

Doktor Öğretim Üyesi Ahmet ÖZKAN

Üye

Doktor Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ

Üye

Mehmet ÇAKMAK
Raportör