Organizasyon Şeması

ENSTİTÜ KURUL ÜYELERİ

 Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM
 Enstitü Müdürü

Başkan

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ELBAN
Enstitü Müdür Yrd.

Üye

Yrd. Doç. Dr. Nevzat AYDIN
Enstitü Müdür Yrd. 

Üye

 Doç. Dr. Fatih GÜRBÜZ
Matematik ve Fen Bilimleri ABD Başkanı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hakan PABUÇCU
İşletme Anabilim Dalı Başkan V.

Üye

 Yrd. Doç Dr. Ömer DEMİR
Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başk.

Üye

Yrd. Doç Dr. Nevzat AYDIN
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

Üye 

Yrd. Doç Dr. Figen ÇAM TOSUN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı 

Üye

             Yrd. Doç Dr. Hülya KODAN
       Temel Eğitim  Anabilim Dalı Başkanı 

Üye

 

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Prof. Dr. Süleyman ÇİĞDEM
Enstitü Müdürü

Başkan

Yrd.Doç. Dr. Mehmet ELBAN
Enstitü Müdür Yrd.

Üye

Yrd.Doç. Dr. Nevzat AYDIN 
Enstitü Müdür Yrd

Üye

   

Yrd. Doç. Dr. Hayriye ŞENGÜN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hakan PABUÇCU

Üye

   

Yrd. Doç. Dr. Betül KÜÇÜK DEMİR

Üye

 
   

Mehmet ÇAKMAK
Raportör