On Birinci Kalkınma Planı Hazırlıkları Anketi

    Ülkemizin gelecek beş yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyacak olan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) hazırlıkları, T.C. Kalkınma Bakanlığı önderliğinde geniş katılımlı Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantıları ile başlatılmıştır.

    On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Türkiye'nin kalkınmasıyla ilgili yapılması öngörülen temel tercihler konusunda en geniş şekilde vatandaştan ve yerelden talep ve beklentilerini alarak plan çalışmalarının yurt sathına yayılması kapsamında öğrencilerimizin görüşlerinin alunması için aşağıda yer alan link üzerinden anket formunun doldurulmasını talep ediyoruz. 

Ankete http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/471624/lang-tr adresin üzerinden ulaşabilirsiniz.