Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme İşlemleri

Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencilerinden öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında akademik danışmanlığı bulunan öğretim elemanlarımızın günlük değerlendirme ve genel değerlendirme işlemlerini ekte bulunan yönerge kapsamında tamamlaması gerekmektedir.

Bu kapsamda öğretim elemanlarımızdan en az 4 defa haftalık değerlendirme ve bir defa da günlük değerlendirme yapmaları beklenmektedir. Günlük değerlendirme işlemleri bitirilmeden genel değerlendirme yapılmamalıdır. Öğretim elemanlarımızın öğretmenlik uygulaması öğrenci değerlendirme işlemlerini yapabilmek için https://uod.meb.gov.tr/ adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak form üzerinde bulunan açık uçlu sorulara cevap vermeleri gerekmektedir. Uygulama öğretmeni haftalık değerlendirmeyi yaptıktan sonra akademisyenler ilgili haftada doldurmaları gereken yerleri görebilmektedir. Bu anlamda okul uygulama öğretmeni ve akademik danışmanlarımızın iletişim halinde olması önemlidir. Haftalık değerlendirme işlemleri bittikten sonra genel değerlendirme yapılabilmekte ve akademik danışman genel değerlendirme yapmadan okul uygulama öğretmeni genel değerlendirme ekranına girememektedir.

Değerlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili doküman ekte sunulmaktadır. 

NOT: Genel değerlendirme işlemleri bittikten sonra öğretim üyelerimizin UOD sisteminden alacakları imzalı değerlendirme formlarını, uygulama dosyasında bulunan devamsızlık formlarını ve not çizelgelerini bölüm sekreterliklerine; Pedagojik Formasyon öğrencileri için UOD sisteminden alacakları imzalı değerlendirme formlarını; uygulama dosyasında bulunan devamsızlık formlarını ve not çizelgelerini ise birim sekreterliğine (Arş. Gör. Mustafa ÖZGÖL)  teslim etmeleri rica olunur.
 

Degerlendirme Nasil Yapilir_1812281636275667_1905161439256718