Öğretim Görevlisi Alım İlanı (27.02.2019)

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim görevlileri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.(İlan No mutlaka belirtilecek)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),
3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi  veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi,
4. İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi,
5. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
6. İki adet fotoğraf,
7. ALES Belgesinin internet çıktısı,
8. Tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyeti sonrası, çalışılan işyerinden alınan hangi görevde ve hangi tarihler arasında çalışıldığını gösterir onaylı belgelere https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınan “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” bölümünden “Barkodlu Belge Oluştur” yoluyla alınmış barkodlu evrakın da eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlaması halinde kabul edilecektir. Memur olarak yapılan görevler için https://www.turkiye.gov.tr/ üzerinden alınan “HİTAP Hizmet Dökümü” eklenmesi gerekmektedir.


Başvurular müracaat edilecek meslek yüksekokuluna posta yoluyla veya şahsen olarak yapılacaktır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapacak adayların alanlarındaki ALES puan türünde en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı yoktur. Yönetmeliğin 7. maddesinin 4. fıkrası gereği Sosyal Bilimler MYO Aşçılık Pr.’na yapılacak başvurularda adayın geçerli bir ALES puanı olmaması halinde, ilanın diğer şartları sağlaması koşuluyla ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

 

Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları yukarıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili meslek yüksekokulunun sayfasında duyurular bölümünde yayınlacaktır.

 

İlan No

Birim

Bölüm

ABD / Pr

Unvan

Adet

İlan Özel Şartı

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi

2019/0001

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Biyoloji bölümü lisans mezunu olmak. Tıbbi biyoloji ve genetik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu

2019/0002

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Anestezi Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/saglik-hizmetleri-meslek-yuksekokulu

2019/0003

Teknik Bilimler MYO

Elektrik ve Enerji

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Termodinamik anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu

2019/0004

Teknik Bilimler MYO

Elektrik ve Enerji

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Fizik Öğretmenliği bölümü lisans mezunu olmak. Fizik Öğretmenliği bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu

2019/0005

Teknik Bilimler MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu

2019/0006

Teknik Bilimler MYO

Bilgisayar Teknolojileri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Bilgisayar Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu

2019/0007

Teknik Bilimler MYO

Elektronik ve Otomasyon

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

3

●- Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Biyomedikal Mühendisliği, Fizik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/teknik-bilimler-meslek-yuksekokulu

2019/0008

Adalet MYO

Hukuk

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

2

●- Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak ve tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/adalet-meslek-yuksekokulu

2019/0009

Adalet MYO

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Büro Yönetimi Öğretmenliği, Kamu Yönetimi veya İşletme bölümü lisans mezunu olmak ve ilgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/adalet-meslek-yuksekokulu

2019/00010

Adalet MYO

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü lisans mezunu olmak. Siyaset Bilimi bilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/adalet-meslek-yuksekokulu

2019/0011

Sosyal Bilimler MYO

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri

Aşçılık Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

●- Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü lisans mezunu olmak. Turizm İşletmeciliği anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans öğrenimi sonrası Yükseköğretim kurumlarında ders verme tecrübesine sahip olmak.

http://www.bayburt.edu.tr/tr/sosyal-bilimler-meslek-yuksekokulu

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi:

27 Şubat 2019 Çarşamba

Son Başvuru Tarihi:

13 Mart 2019 Çarşamba

Ön Değerlendirme Tarihi:

15 Mart 2019 Cuma

Sınav Giriş Tarihi:

20 Mart 2019 Çarşamba

Sonuç Açıklama Tarihi:

22 Mart 2019 Cuma

Sınavda Başarılı Olan
Adaylar İçin Son
Evrak Teslim Tarihi:
29 Mart 2019 Cuma

 

Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları yukarıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili meslek yüksekokulunun sayfasında duyurular bölümünde yayınlacaktır. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.