Öğretim Üyesi Alım İlanı (02.11.2018)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Profesör

1

1

-

2

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

-

3

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

4

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

5

Bayburt Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak

6

Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

7

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik

Doktor Öğretim Üyesi

4

3

İlgili alanda doktora yapmış olmak

8

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

 

 

 

Aşağıdaki tabloda  yer alan kadrolar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 07.11.2018 tarihli ve 82444403-200-E.85692 sayılı yazısına istinaden, Norm Kadro Yönetmeliği çerçevesinde  iptal edilmiştir.

 

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

3

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Doktor Öğretim Üyesi

2

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

4

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve Diyetetik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

 

 

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu başvurular için altı (6), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha dosya,

7-  Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuranlar: YDS, YÖKDİL sınavından en az 55 puan aldığını gösterir belge ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olduğu gösterir belge.

8- Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

 

Kurum İçi Başvuranlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

13- Kimlik Fotokopisi ve Güvenlik Soruşturması Formu (Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız) –  (Form bilgisayar ortamında doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak belgenin aslı teslim edilecektir)

14- Mal bildirim formu-Göreve başlanması durumunda teslim edilecek. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

 

Başvuru Yeri

Başvurular Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte/yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 16/11/2018 Cuma günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

<