Öğretim Üyesi Alım İlanı (23.05.2018)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

2

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

3

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

4

Bayburt Sağlık Hizmetleri MYO

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Pr.

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

5

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Doktor Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

6

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

7

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Yapı Malzemeleri

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

8

Bayburt Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

 

 
 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

7- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

8-  Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuranlar: YDS, YÖKDİL sınavından en az 55 puan aldığını gösterir belge ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olduğu gösterir belge.

Kurum İçi Başvuranlar Hariç:

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Kimlik Fotokopisi ve Arşiv Araştırma Formu (Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız) – Form doldurulduktan sonra altta yer alan onay kısmı Personel Daire Başkanlığımızca başvuru sırasında onaylanacaktır.

13- Mal bildirim formu-Göreve başlanması durumunda teslim edilecek. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

 

Başvuru Yeri

Başvurular Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadro için ilgili fakülte/yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 06.06.2018 Çarşamba günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Gazete : 24/05/2018 Çarşamba tarihli Posta Gazetesi
Yayınlandığı Resmi Gazete : 25/05/2018 Cuma tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete

Son Başvuru Tarihi : 07/06/2018 Çarşamba
Doçentler için Son Başvuru Tarihi : 08/06/2018 Cuma

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55  Dahili: 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr