Öğretim Üyesi Alım İlanı (17.02.2019)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Doktorasını ve Doçentliğini Türkçe Eğitimi Anabilim Dalında almış olmak.

2

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

3

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanda almış olmak

4

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Spor Yönetimi alanında lisansüstü eğitim yapmış olmak ve ilgili alanda çalışmaları bulunmak.

5

Bayburt Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi bilim dalında doktora yapmış olmak

6

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Doktor Öğretim Üyesi

3

2

İlgili alanda doktora yapmış olmak

7

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

4

1

İlgili alanda çalışmaları bulunmak

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Dış Ticaret alanında çalışmaları bulunmak

9

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Pazarlama bilim dalında doktora yapmış olmak. Uluslararası Pazar üzerine çalışmaları bulunmak

10

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Uluslararası İşletmecilik ve Uluslararası Ekonomi üzerine çalışmaları bulunmakMÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu başvurular için altı (6), Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha dosya,

7- Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

8- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

 

 

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

13- Kimlik Fotokopisi ve Güvenlik Soruşturması Formu (Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız) –  (Form bilgisayar ortamında doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak belgenin aslı teslim edilecektir)

Mal bildirim formu-Göreve başlanması durumunda Personel Daire Başkanlığına teslim edilecek.

BAŞVURU YERİ

Başvurular Profesör ve Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.  

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına şahsen; diğer fakülte/yüksekokullara şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 04/03/2019 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.