Öğretim Üyesi Alım İlanı (03.09.2019)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı / Pr.

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış olmak

2

Demirözü Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Yerel Yönetimler Pr.

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Doktorasını Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanında yapmış olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Gıda Mühendisliği

Gıda Bilimleri

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Gıda Mühendisliği alanında yapmış olmak.

4

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

Hadis

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak

5

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük

Antrenörlük Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Beden Eğitimi ve Spor alanında doktora yapmış olmakMÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha dosya,

7- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

 

 

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Kimlik Fotokopisi ve Güvenlik Soruşturması Formu (Güvenlik Soruşturması Formu İçin Tıklayınız) –  (Form bilgisayar ortamında doldurularak ve fotoğraf yapıştırılarak belgenin aslı teslim edilecektir)

13- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.


BAŞVURU YERİ

Başvurular Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi 17/09/2019 Salı günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

 

Yayınlandığı Resmi Gazete:  03 Eylül 2019 Tarihli ve 30877 sayılı Resmi Gazete