Öğretim Üyesi Alım İlanı (02.12.2019)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 24. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

 

S.No

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Derece

Adet

Niteliği

1

İktisadi ve İdari Bilimleri

İktisat

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Doçent

1

1

Doçentliğini Uluslararası İktisat alanında almış olmak

2

İktisadi ve İdari Bilimleri

İşletme

Sayısal Yöntemler

Doçent

1

1

Doçentliğini ilgili alanında almış olmak

3

İktisadi ve İdari Bilimleri

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Yönetim Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak.

4

Mühendislik Fakültesi 

Makine Mühendisliği

Mekanik

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Makine Mühendisliği lisans mezunu olup, Yüksek lisans ve doktorasını Makine-Mekanik bilim dalında yapmış olmak.

5

Bayburt Eğitim Fakültesi 

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Okul Öncesi Eğitimi veya Sınıf Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Oyuna dayalı eğitim üzerine çalışmaları bulunmak.

6

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

Din Bilimleri

(Din Eğitimi BD)

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

Yüksek lisans ve doktorasını Din Eğitimi bilim dalında yapmış olmak.

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha dosya,

7- Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 6. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

 

 

Bayburt Üniversitesinde Halen Görev Yapmakta Olanlar Hariç:

8- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) - Askerliğini Yedek Subay-Yedek Subay Öğretmen olarak yapanların terhis belgesi vermesi gerekmektedir.

9- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

10- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

11- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

12- Mal bildirim formu, (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.


BAŞVURU YERİ

Doçent kadroları için başvurular Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. 

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ilgili Fakülteye / Yüksekokula şahsen yapılacaktır.  

Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır. Son başvuru tarihi 16/12/2019 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.


Yayınlandığı Resmi Gazete: 02 Aralık 2019 Tarihli ve 30966 sayılı Resmi Gazete