Öğretim Üyesi Alım İlanı (01.10.2018)

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. ve 26. maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir. İlan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi kapsamında başvuru alınmamaktadır.

S.No

Fakülte

Bölüm

ABD

Unvan

Der

Adet

Niteliği

1

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Halk Edebiyatı

Profesör

1

1

Doçentliğini Halk Edebiyatı alanında almış olmak

2

İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları

İslam Tarihi

Dr. Öğretim Üyesi

5

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

3

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sosyoloji

Genel Sosyoloji ve Metodoloji

Dr. Öğretim Üyesi

2

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

4

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

5

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Mekanik

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda doktora yapmış olmak

6

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

7

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Dr. Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda çalışmalar yapmış olmak

 

MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş (YÖK Formatında),

3- 2 adet fotoğraf,

4- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık, Doçentlik belgelerinin onaylı fotokopisi(Başvurulan birime evrakın aslı gösterilerek aslı gibidir fotokopisi de geçerlidir) ,

5-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

6- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu başvurular için altı (6), Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için dört (4) nüsha dosya,

7-  Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuranlar: YDS, YÖKDİL sınavından en az 55 puan aldığını gösterir belge ya da eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olduğu gösterir belge.

8- Profesör kadrosu için Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi 9. maddesinde yer alan şartları sağladığını gösterir değerlendirme formu  (Değerlendirme Formu için tıklayınız.)

 

Kurum İçi Başvuranlar Hariç:

9- Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

10- Atanmaya hak kazandığınız unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyanı, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterlidir, hastaneden rapor almanıza gerek yoktur.

11- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı)

12- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi(Üniversitemiz çalışanlarından istenmemektedir)

13- Kimlik Fotokopisi ve Arşiv Araştırma Formu (Arşiv Araştırma Formu İçin Tıklayınız) – Form doldurulduktan sonra altta yer alan onay kısmı Personel Daire Başkanlığımızca başvuru sırasında onaylanacaktır.

14- Mal bildirim formu-Göreve başlanması durumunda teslim edilecek. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde)Mal Bildirim formu için tıklayınız.

 

Başvuru Yeri

Başvurular Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili fakülte/yüksekokula şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15/10/2018 Pazartesi günü mesai bitimidir.

İlanen duyurulur.

Yayınlandığı Resmi Gazete : 01/10/2018 Pazartesi tarihli ve 30552 sayılı Resmi Gazete

Son Başvuru Tarihi : 15/10/2018 Pazartesi


PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55  Dahili: 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr