Öğretim Elemanı Alım İlanı (03.09.2019)

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.(İlan No mutlaka belirtilecek)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),
3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi  veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi,
4. İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi,
5. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
6. İki adet fotoğraf,
7. ALES Belgesinin internet çıktısı,
8. Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı,

9. İlanda belirtilen alanda yüksek lisans öğrencisi olduğu gösterir onaylı öğrenci belgesi (Arş. Gör. kadrosuna başvuranlar)

10. Antrenörlük Belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi (Öğr. Gör. Ortak Ders kadrosuna başvuranlar)


Başvurular müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapacak adayların Lisans Mezuniyet alanları veya başvurdukları lisans programının ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Araştırma Görevlisi ve Rektörlük Öğretim Görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.  İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 

Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlacaktır.

 

İlan No

Birim

Bölüm

ABD / Pr

Unvan

Derece

Adet

İlan Özel Şartı

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi

2019/0015

Rektörlük

-

-

Öğr. Gör.
(Ortak Ders)

5

1

Beden Eğitimi ve Öğretmenliği veya Antrenörlük Eğitimi Lisans ve Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim dalında yüksek lisans yapmış olmak. En az 2. kademe seviyesinde Bocce veya Dart antrenör belgesine sahip olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi

2019/0016

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Arş. Gör.

4

1

Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak.  Endüstri Mühendisliği anabilim dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/muhendislik-fakultesi

 

 

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi:

03 Eylül 2019 Salı

Son Başvuru Tarihi:

17 Eylül 2019 Salı

Ön Değerlendirme Tarihi:

20 Eylül 2019 Cuma

Sınav Giriş Tarihi:

23 Eylül 2019 Pazartesi

Sonuç Açıklama Tarihi:

26 Eylül 2019 PerşembeYayınlandığı Resmi Gazete:  03 Eylül 2019 Tarihli ve 30877 sayılı Resmi Gazete