Öğretim Elemanı Alım İlanı (02.12.2019)

 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Üniversitemize öğretim elemanı alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.(İlan No mutlaka belirtilecek)
2. Özgeçmiş (YÖK Formatında),
3. https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan diploma notunu gösterir lisans mezuniyet belgesi  veya Lisans diplomasının onaylı fotokopisi ve onaylı transkript fotokopisi,
4. İlan edilen kadroya bağlı olarak https://www.turkiye.gov.tr/ adresinden alınan yüksek lisans/doktora mezun belgesi veya yüksek lisans/doktora diplomasının onaylı fotokopisi,
5. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
6. İki adet fotoğraf,
7. ALES Belgesinin internet çıktısı,
8. Yabancı Dil Belgesinin internet çıktısı

Başvurular Rektörlük kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, diğer kadrolar için müracaat edilecek birime posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. Birimlerin adresleri internet sayfalarında iletişim kısmında yer almaktadır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden önce başvuru evraklarının ilgili birimde olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler nedeniyle belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri, sınav sonuçları ve kazanan adayların atama için başvuru evraklarıyla ilgili bilgileri başvurulan meslek yüksekokulunun internet sitesi üzerinden duyurulacak olup, adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru yapacak adayların Lisans Mezuniyet alanları veya kendi belirledikleri ALES puan türünden en az 70 puan almaları ve ilan özel şartlarını sağlamaları gerekmektedir. Rektörlük Zorunlu Ortak Ders(Yabancı Dil) kadrosu için İngilizce alanından 80 puan, diğer Rektörlük Öğretim Görevlisi kadroları için Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.  İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

 Önemli Not: Ön Değerlendirme sonuçları aşağıda belirtilen tarih mesai bitiminde ilgili birimin internet sayfasında duyurular bölümünde yayınlacaktır.

 

İlan No

Birim

Bölüm

ABD / Pr

Unvan

Derece

Adet

İlan Özel Şartı

Ön Değerlendirme Sonuçları ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi

2019/0022

Adalet MYO

Hukuk

Adalet Pr.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

5

1

Hukuk alanlarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/adalet-meslek-yuksekokulu

2019/0023

Rektörlük

-

-

Öğr. Gör.
(Zorunlu Ortak Ders)

5

1

Türk Dili Edebiyatı veya Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak ve bu alanların birinde Yüksek Lisans yapmış olmak.

https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi

2019/0024

Rektörlük

-

-

Öğr. Gör.
(Zorunlu Ortak Ders) – Yabancı Dil

5

1

İngilizce Öğretmenliği , İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümü lisans mezunu olup, bu alanların birinde yüksek lisans yapmış olmak

https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel-daire-baskanligi

  

 

 

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi:

02.12.2019 Pazartesi

Son Başvuru Tarihi:

16.12.2019 Pazartesi

Ön Değerlendirme Tarihi:

19.12.2019 Perşembe

Sınav Giriş Tarihi:

23.12.2019 Pazartesi

Sonuç Açıklama Tarihi:

26.12.2019 PerşembeYayınlandığı Resmi Gazete:  02 Aralık 2019 Tarihli ve 30966 sayılı Resmi Gazete